Н О В И Н И
   
 

БАН проведе обучителен семинар в Бургас

   
 

Институтът по океанология - Варна, със съдействието на проф. Севдалина Турманова, ръководител на Регионалният академичен център на БАН в Бургас и заместник кмета на Община Бургас г-жа Руска Бояджиева, проведе Обучителен семинар на тема:
"CMEMS в подкрепа на морските дейности в Черно море". CMEMS (Услуга на програмата Коперник за мониторинг на морската околна среда) е елемент от програмата Коперник на Европейската комисия, който осигурява 152 продукта за различни аспекти на състоянието на морската околна среда, които са свободно достъпни чрез портала на програмата (http://www.marine.copernicus.eu). Институтът по океанология – БАН е координатор на Центъра за мониторинг и прогнози и на Тематичния асемблиращ център за in-situ данни за Черно море, които генерират голяма част от продуктите на Коперник за Черно море.

   
        
   
  Семинарът се проведе на 1-ви юни 2018г. в залите на Бизнес инкубатор Бургас, като съпътстващо събитие на Европейския морски ден. Целта на семинара бе да повиши осведомеността относно многото приложения на продуктите на морския компонент на програмата Коперник, както и да покаже как да се получи информация, да се търси в каталога, да се изтеглят данните и да се визуализира информацията. На семинарът присъстваха представители на научните среди, неправителствени организации, държавни агенции, Военноморските сили и от няколко черноморски държави. Лекторите: проф. Атанас Палазов от ИО-БАН, Доминик Обатон от Меркатор океан – Франция, доц. Елисавета Пенева от Софийски университет „Св. Климент Охридски” и доц. Веселка Маринова от ИО-БАН, представиха предлаганите от морския компонент на програмата Коперник услуги и дадоха изчерпателни примери за предлаганите  продукти за различни приложения за Черно море. Освен лекции и дискусии, в компютърната зала на Бизнес инкубатор Бургас се проведоха и упражнения, при които обучаемите придобиха практически умения за работа с продуктите на програмата Коперник за Черно море. 
   
 
   
 
   
 

Активно участие на учени от ИО-БАН в Европейски морски ден Бургас 2018

   
 

На 31 май и 1 юни 2018 година в Бургас се проведе Европейски морски ден 2018 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/burgas-2018. Събитието беше организирано от Генерална дирекция по морско дело и рибарство на Европейската комисия,  Българско председателство на ЕС и Община Бургас. Учени от Института по океанология взеха акткивно участие в различни форуми:

 • Eкспертна работна група, координирана от DG MARE и DG Research and Innovation, за разработване на Стратегически изследователски и иновационен план за развитие на синята икономика в Черно море. Разработеният от експертите документ „Burgas Vision Paper“ беше представен и приет на форума. (проф. Снежана Мончева)
   
 
   
 
   
 
 • Работна среща по проект MELTEMI „Морски отпадъци  - от политики към действие” с презентация на тема „Морски отпадъци – политики и реалности“. (доц. Виолин Райков)
   
 
   
 
 • Обучителен семинар на тема "CMEMS в подкрепа на морските дейности в Черно море", организиран от Институтът по океанология - Варна, със съдействието на проф. Севдалина Турманова, ръководител на Регионалният академичен център на БАН в Бургас и заместник кмета на Община Бургас г-жа Руска Бояджиева. Освен лекции и дискусии, бяха проведени и практически упражнения за работа с продуктите на програмата Коперник за Черно море.  (проф. Атанас Палазов, доц. Веселка Маринова)
   
            
   
 
 • Изложбен щанд за цялостната дейност и постижения на Института, свързани с изследванията в Черно море. (д-р Илиян Коцев, докторант Нина Джембекова, Елена Жекова)
   
 
   
  КОЛЕКТИВНА НАГРАДА ВАРНА за 2018
   
       На 23 май 2018 г. на официална церемония в Зала „Пленарна“ - Община Варна, колектив с ръководител доц. д-р Валентина Тодорова беше удостоен с КОЛЕКТИВНА НАГРАДА ВАРНА за 2018 г. за научно постижение по проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP). В изпълнение на проекта са разработени индикаторни системи за оценка на състоянието, дефинирани са екологични цели и са изготвени подобрени програми за мониторинг на задължителните характеристики на морската околна среда, в съответствие с европейското екологично законодателство и нормативни стандарти. Наградата е израз на публично признание за приноса на учените от ИО-БАН за осъществяването на морска научно-изследователска дейност в полза на обществото.
   
 
   
 
   
 
   
  ПОСЕЩЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОУ „Г. С. РАКОВСКИ” В ИНСТИТУТА ПО ОКЕАНОЛОГИЯ
   
 

     Ученици от ОУ „Г. С. Раковски”, гр. Варна посетиха Института по океанология – БАН в рамките на проект „ТВОЯТ ЧАС” под ръководството на Г-жа Ивелина Стоянова. За няколко часа момичетата и момчетата на възраст от V-ти до VII-ми клас се докоснаха и запознаха отблизо с работата на изследователите от ИО-БАН в лабораториите на секция "Биология и екология на морето", секция "Химия на морето" и на борда на изследователската миниподводница РС-8В.

     Децата бяха въвлечени в необятния и интересен свят на изследванията на Черно море като: наблюдаваха под микроскоп различни видове фитопланктон и зообентос; пред тях се извършиха ихтиологични измервания на барбуня (Mullus barbatus ponticus); наблюдаваха и се запознаха с анализа за измерване на разтворения кислород в морска вода.

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  Институтът по океанология – БАН, Варна е сред първите носители на Отличителния знак за постижения в политиката по равнопоставеност на жените и мъжете
   
 

В министерството на труда и социалната политика бяха връчени първите Отличителни знаци за постижения в политиката по равнопоставеност на жените и мъжете. Институтът по океанология – БАН, Варна спечели наградата в категория „обществени организации и институции”. В церемонията участваха министър Бисер Петков, заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова и заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова.

Проф. Мончева – първата жена директор  в 45-годишната история на Института по океанология – прие отличието и благодари на всички служители в института, които споделят страстта към „морето и машините” и активно работят за утвърждаване на имиджа на жените-учени в регионален, европейски и световен мащаб.  

   
 
   
 
   
 

Украинска делегация посети Института по океанология

   
 

На 2 и 3 Април 2018 делегация от Националната академия на науките на Украйна (НАНУ) посети Института по океанология при БАН (ИО-БАН), гр. Варна. Делегацията бе водена от проф. д-р Владимир Иемелянов, първи заместник научен секретар на НАНУ и включваше: проф. д-р Александър Шипцов, член-кореспондент на НАНУ и Директор на Научния хидрофизичен център на НАНУ (НХЦ-НАНУ) и Георги Стефанов, научен секретар на НХЦ-НАНУ.

На среща с ръководството на ИО-БАН бяха обсъдени възможностите за научно и техническо сътрудничество при изследване на Черно море в рамките на подписаното през миналата година рамково споразумение между ИО-БАН и НХЦ-НАНУ. Във фокуса на обсъжданията бяха въпросите свързани с организирането на съвместна морска експедиция с НИК „Академик”,  възобновяване на активното участие на украинските институти в общите черноморски проекти, приносът на Украйна към система за наблюдение на състоянието на Черно море, съвместните научни публикации и участия в научни мероприятия.
Украинската делегация бе информирана за дейността и техническото оборудване на ИО-БАН и посети НИК „Академик”, където се запозна с възможностите, които кораба предлага  за провеждане на научни изследвания на море.

   
 
   
 

Министър Вълчев на посещение в ИО-БАН

   
 

На 03 април 2018 г. министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се срещна с ръководството на Института по океанология-БАН и посети НИК „Академик“. Mинистърът се запозна отблизо с дейността на учените, като прояви интерес към спецификата на работа в областта на морските науки, към участието на Института в национални и  международни програми и проекти и по-специално ролята на Института по океанология за прилагане на европейските политики за морска околна среда и стимулиране  на „синята икономика“ в Черно море.  Министър Вълчев поздрави екипа на ИО-БАН за успешното му участие като партньор в „Център за Компетентност  за интелигентен растеж в креативните и рекреативни индустрии  (ИНКРЕА)“ и  Национална  Пътна Карта „Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската  инфраструктура (Euro-Argo) MASRI.

   
     
   
  Бяха дискутирани някои от проблемите и предизвикателствата, свързани с развитието на науката в България, актуални възможности за финансиране на морските изследванията, необходимостта от надграждане на материалната  база и научно-изследователския инструментариум, включително и от нов, съвременно оборудван изследователски кораб.
   
 
   
 

Семинар „Актуални изследвания в СNR-MEG: от антибиотичната резистентност до дълбоководните цианобактериални съобщества в Черно море“

   
 

На 30.03.2018 г. в ИО-БАН се проведе семинар на тема „Актуални изследвания в СNR-MEG: от антибиотичната резистентност до дълбоководните цианобактериални съобщества в Черно море“. Събитието беше организирано в рамките на билатерален проект „Пикоцианобактерии в дълбоководието на Черно море: загадки в меромиктично море“ с партньори Институт по океанология – БАН, Варна и CNR-ISE Институт за екологични изследвания,  Вербания. Специални гост-лектори бяха Dr. Gianluca Corno и Dr. Ester Eckert от CNR-ISE MICROBIAL ECOLOGY GROUP.

   
       
   
 

На семинара бяха представени част от настоящите изследвания на групата по Екология на микроорганизмите към  CNR-ISE, както и актуални резултати от експерименти, проведени в рамките на билатералния проект. Представените резултати доведоха до интересна дискусия между участниците в семинара.

   
 
   
 

    
Официална визита на Dr. Stephen D. O’Regan
(ONR) в ИО-БАН
       

   
       
   
 

На 08 март 2018 г. в ИО-БАН се проведе среща на ръководството на института и Dr. Stephen D. O’Regan, директор по научно изследователска дейност към Office of Naval Research (ONR) Global - Science and Technology. ONR Global популяризира създаването на научно сътрудничество между Научния отдел на  Военоморските сили на САЩ  и водещи учени от централна и източна Европа.

   
 
   
 

По време на работната среща Dr. O’Regan се запозна с работата на българските учени от ИО-БАН и представи възможностите за сътрудничество и финансиране на научноизследователски проекти, които ONR предлага. Дискусиите продължиха на НИК „Академик“, където беше направена демонстрация на техническите характеристики на плавателния съд и възможностите за извършване на научноизследователска експедиционна дейност в Черно море.

   
 
   
   
  Общото събрание на БАН проведе извънредно заседание
   
   
 

Общото събрание на Българската академия на науките реши на днешното си извънредно заседание да бъдат преустановени протестните действия по повод приетия от Народното събрание бюджет на БАН за 2018 г. Членовете на ОС приеха декларация, в която се казва, че БАН приема постигнатите с правителството договорености като първа стъпка към интензивен диалог с научната общност за нормализиране на отношението към научните изследвания и за мястото, което науката трябва да заема в една държава член на Европейския съюз.

Целият текст на декларацията може да видите тук.

На извънредното си заседание членовете на ОС гласуваха решение за сваляне на черните знамена от фасадите на сградите на Академията и на протестните обръщения от всички  интернет страници.

   
   
 

БАН протестира!

ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ТЪРПИМ!

   
   
  Бюджет 2018 убива БАН!

Средна заплата в България, 2017 г.          1080 лв.
Средна заплата в София, 2017 г.              1420 лв.
Средна заплата в БАН, 2017 г.                     755 лв.
Стипендия на докторант, 2017 г.                450 лв.
Минимална заплата в България, 2017 г.      460 лв.

Държава без наука няма бъдеще!
   
  П Р О Г Р А М А
ЗА ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА
С ПРИЕТАТА БЮДЖЕТНА СУБСИДИЯ ЗА АКАДЕМИЯТА ЗА 2018 Г.
   
   
 

Семинар по проект „Пикоцианобактерии в дълбоководието на Черно море:

загадки в меромиктично море“

   
   
 

В рамките на билатерален проект „Пикоцианобактерии в дълбоководието на Черно море: загадки в меромиктично море“ с партньори Институт по океанология – БАН, Варна и CNR-ISE Институт за екологични изследвания,  Вербания, в ИО се проведе работен семинар, с водещ лектор Dr. Cristiana Callieri (CNR-ISE), на който бяха представени основните резултати по проекта. Бяха дискутирани въпроси, свързани с филогенията, екологията, физиологията и разпространението на Synechococcus в Черно море, както и предстоящите проучвания в рамките на двустранното сътрудничество.

   
        
   
   
 

Бъдещи изследователи от ОУ „Свети Иван Рилски“

   
   
  Началото на едно приятелство, започнало преди 6 години, с приемане на името "Делфинче" от децата в предучилищна група с г-жа Галя Николова към ОУ "Св. Иван Рилски", продължаващо и до днес.
   
 
   
 

При първите срещи на малчуганите с морските биолози от секция „Биология и екология на морето“ към Институт по океанология – БАН, Варна, в тях беше запалена искрата за разгадаване тайните на морето.

   
 
   
 

Днес, 30.10.2017 г., по повод Международния ден на Черно море, при посещението си в Института по океанология, тези вече пораснали деца показаха, че не са забравили първите си срещи с учените и посланието, което са оставили в съзнанието им. И ако до момента приятелите им от ИО ги посещаваха в предучилищната група, то сега момчетата и момичетата са достатъчно големи, за да се докоснат и запознаят с работата на изследователите по-отблизо: да погледнат под микроскоп, да разгледат препарати на различни морски обитатели, да видят подводницата, която се е спускала за проучвания в дълбините на морето.

   
 
   
 

Децата изразиха своята любов и признателност, като поздравиха приятелите си от ИО със стихове, песни и танци, посветени на морето, подготвени с помощта на преподавателите си Елена Бонякова, Дарина Иванова и Галина Николова.

   
 
   
 

Техният девиз: „Ние сме малки делфинчета, изпълнени с безброй мечти. С пясък замъци издигаме и морето винаги е в нашите мечти.“ дава надежда, че любовта към морето няма да бъде забравена. Кой знае, може сред тези „делфинчета” да се крие бъдещ изследовател биолог, геолог, химик, а защо не капитан на кораб или подводница.

   
        
   
   
 

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2017 ВАРНА

   
   
 
 

На 29 септември 2017 година България за 11-ти път се включи в мега събитието Европейска нощ на учените, случващо се едновременно в цяла Европа. Инициативата е в рамките на проект FRESH (Find Research Everywhere and Share) и се финансира от Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020”.

Организатор на мероприятието в град Варна беше Институтът по океанология – БАН – партньор по проект FRESH, който съвместно с асоциираните си партньори - Община Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", Институт по рибни ресурси - ССА, Висше училище по мениджмънт, НАОП "Н. Коперник", Дирекция на природен парк „Златни пясъци”, Университетски ботанически градини към СУ „Св. Климент Охридски”, Зоопарк - Варна, Младежко сдружение "Кашалот", го превърнаха в истински празник на науката.

     
 

Маратонът "Европейска нощ на учените 2017 – Варна" се проведе във ФКЦ-Варна и Народната Обсерватория "Николай Коперник". Събитието беше официално открито в 17:00 часа от директора на Институт по океанология – БАН, Варна проф. д-р Снежана Мончева, след което всички гости имаха възможността да се потопят във вълшебния свят на науката до 22.00 ч.

На тематичните щандове на ИО-БАН и на асоциираните партньори, посетителите имаха възможност да се докоснат до истинска научна апаратура и да зададат своите въпроси към изследователите, които с огромно желание и ентусиазъм разясняваха на достъпен език спецификата на своята работа. Гостите бяха привлечени и от експозициите и демонстрациите, с които можаха да се "докоснат до звездите", да "управляват кораб", да научат интересни факти за растителния и животински свят, да се запознаят с иновациите и технологиите в образованието и науката в областта на медицината и биотехнологиите, морските науки, военното дело и мениджмънта.

За най-малките гости беше организирана Забавна викторина с награди, в която те демонстрираха своята любознателност, а младежите имаха възможност за дискусия със стипендиант на Европейския съюз, по дейност "Мария Склодовска-Кюри", както и със стипендианти по други Европейски програми.

   
   
  КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА РАЗГЛЕДАТЕ ГАЛЕРИЯТА СЪС СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО
   
   
 
   
   
  Европейска нощ на учените 2017
   
   
 
   
 

На 29 септември 2017 година град Варна отново ще бъде един от домакините на ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ, мероприятие, което ще бъде организирано едновременно в над 300 града от всичките 28 страни-членки на Европейския съюз. Събитието ще се проведе от  17:00 до 22:00 ч. във Фестивален и конгресен център - гр. Варна.

Институтът по океанология „Проф. Фритьоф Нансен” – БАН, гр. Варна,  съвместно с Технически университет – Варна са водещи партньори за гр. Варна,  а самата инициатива е в рамките на проект FRESH (Find Researchers Everywhere and SHare), финансиран от Eвропейската комисия по Дейностите Мария Склодовска-Кюри на Програма „Хоризонт 2020” по договор за представяне на безвъзмездни средства №722790.

Целта на проекта е да информира гражданското общество за научно-изследователските дейности на територията на Община Варна, като ги представи по достъпен и атрактивен начин. Това ще спомогне за подобряване достъпа на гражданите до резултатите от научните изследвания, въвличайки науката и обществото в едно взаимно сътрудничество.

В рамките на инициативата Европейска нощ на учените 2017 са обявени няколко конкурса с награден фонд, в които всеки желаещ може да вземе участие. За повече информация:


https://nauka.bg/konkurs-poezia-nosht-na-uchenite/

https://nauka.bg/fresh-video-2017/

https://nauka.bg/fresh-voices-2017/

https://nauka.bg/fresh-girls-2017/

https://nauka.bg/fresh-touch-2017/

Не пропускайте Европейска нощ на учените 2017!
Заповядайте и преоткрийте науката и значението и за обществото!

   
 
Вече е факт приложението - онлайн платформа и мобилно приложение FRESH MAP 2017 за най-разпространените мобилни телефони на http://www.mylanderpages.com/freshmap/Fresh-Map-2017 и в съответните app-stores за Android и iOS  Популяризирайте го и по своите мрежи.

Официалните хаштагове на Нощта са: #MSCAnight и #ResNightBG Можете да ги използвате в комуникациите по повод на Нощта в социалните мрежи.


В 22ч. може на живо да гледате излъчването на събитието от Лондон с участието на инж. Веселин Русинов
Hall of FameLab 2017 | British Council

   
 

                                                                          П Р О Г Р А М А

                                                      ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ' 2017

                                                                     29 септември 2017 г.

                                                                              гр. Варна

Час на провеждане

Дейност по време на НОЩТА

Място на провеждане

17.00 – 22.00

Наука в града FRESH
FRESH Science in the City

ФКЦ - Варна

17.00 – 18.00

Отворени врати
FRESH Labs

НАОП „Николай Коперник” - Варна

18.30 – 19.30

Звезди FRESH
FRESH Stars

ФКЦ - Варна

18.30 – 20.00

FRESH кафене
FRESH Dialogues

НАОП „Николай Коперник” - Варна

18.00 – 22.00

Дигитален FRESH
FRESH Digital

ФКЦ - Варна

19.30 – 20.30

FRESH кафене
FRESH Dialogues

ФКЦ - Варна

   
 

Наука в града FRESH: Тематични щандове във ФКЦ – Варна:

 • Щанд на секция "Морска геология и археология" при Институт по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - БАН, гр. Варна на тема „Скритата енергия от дъното на Черно море”
 • Щанд на секция "Химия на морето" при Институт по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - БАН, гр. Варна ще бъде на тема „Химия на морето - основа за живот". 
 • Щанд на секция "Океански технологии" при Институт по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - БАН, гр. Варна, на тема „Технологии за изследване на морската среда"
 • Щанд на секция "Динамика на бреговата зона" при Институт по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - БАН, гр. Варна, на тема „Бреговата зона като ключ към загадките на морето”
 • Щанд на секция "Биология и екология на морето" при Институт по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - БАН, гр. Варна на тема „Морски калейдоскоп – в света на видимото и невидимото за очите”
 • Щанд на ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Варна. Тематичен щанд за научно-изследователската и научно-образователната дейност на един от най-престижните български университети в сферата на морските науки и военното дело.
 • Щанд на Института по рибни ресурси (ИРР), ССА, гр. Варна. Тематичен щанд за дейността на организацията  в областта на морската биология и екология и резултатите от проект ECRAMON Black Sea (2015-2016), както и проучванията върху промишлени видове мекотели. Ще бъдат представени и експонати от експозицията на Аквариум-Варна към ИРР-Варна.
 • Щанд на Зоопарк-Варна. Мястото, където ще научите повече за грижите, които ежедневно се полагат за животните, ще разберете от зоолозите защо промените в местообитанията на животните, както и разнообразието от начини за поднасяне на храната им са от изключителна важност. Научете повече за размножителните програми на животните, чрез които всяка година в Зоопарка можете да видите все повече бебета от различни фаунистични видове.
 • Щанд на Дирекция на природен парк „Златни пясъци”. Тематичен щанд за научни изследвания в сферата на горското стопанство, консервационната природозащита, екосистемния мениджмънт, опазването на биологичното и хабитатното разнообразие и съхранението на културно-историческото наследство, попадащо на територията на едноименните природен парк и защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000.
 • Щанд на Университетски ботанически градини към СУ „Св. Климент Охридски” – Варна, София и Балчик. Тематичен щанд за дейността и научните изследвания, свързани с ботаниката, паркоустройството и ландшафтната архитектура.
 • Щанд на Природонаучен музей - гр. Варна. Тематичен щанд за научни изследвания с фокус върху геоложките, физикогеографските, зооложките и ботаническите специфики на българското Черноморско крайбрежие.
 • Щанд на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – гр. Варна, на тема "Иновации и технологии в образованието и науката в областта на медицината и биотехнологиите”. Тематичен щанд, на койтоизследователи, докторанти и студенти ще представят опита и постиженията на ВУЗ-а в електронно-базираното обучение по всички специалности, работата в симулационния център, дигитализирането на връзките между преподаватели и обучаващи се. В частта за наука ще бъдат представени проекти, партньорства и добри практики на МУ - Варна в областта на транслационната медицина, образната диагностика, роботизираната хирургия, клетъчната терапия, храненето и социално значимите заболявания, качество на живота, морска медицина и др.
 • Щанд на ЦПЛР - НАОП „Николай Коперник”. Тематичен щанд, на който посетителите ще се запознаят с устройството и принципа на действие на оптичните уреди и окото и ще се научат да работят с подвижна звездна карта. Астрономите ще отговарят на въпроси на посетителите свързани с последните новости в областта на астрономическите изследвания.
 • Щанд на Висшето училище по мениджмънт (ВУМ) – гр. Варна. Тематичен щанд на ВУЗ-а, койтоще представи образователните си програми и научните постижения на преподаватели, докторанти и студенти.
 • Щанд на Младежко сдружение "Кашалот. Тематичният щанд ще ви разведе из обикновения град на една необикновена разходка. Заедно с нас ще можете да откриете какво крие градската среда на гр. Варна и как можем да я подобрим, да я направим "по-умна" и по-удобна.
 • Щанд „Европейски кът” ще бъде мястото, където ще имате възможност да се запознаете и да научите повече за проектите с европейско финансиране на варненските научни и научно-образователни институции.

Отворени врати в ЦПЛР-НАОП „Николай Коперник“- Варна: Отворени врати на ЦПЛР-НАОП „Николай Коперник“ - гр. Варна за посетители по време на Европейска нощ на учените' 2017. Служителите ще запознават посетителите с дейността си. Обсерваторията се намира в непосредствена близост (под 200 м) от Фестивален и конгресен център - гр. Варна.

Звезди FRESH: ФКЦ – Варна: Забавна викторина "Добре ли познавам Черно море ?". Викторина за деца от различни възрастови групи: 1-4 клас; 5-7 клас; 8-12 клас с въпроси за Черно море. Предвидени са награди за най-любознателните.

FRESH кафене в НАОП „Николай Коперник” - Варна:
18:30 - 19:15 Планети около други звезди. д-р Ева Божурова ще проследи историческото развитие на идеята за множественост на световете във Вселената от древността до наши дни, ще опише методите, чрез които днес се откриват екзопланети около далечни звезди и ще даде информация за най-важните космически и наземни телескопи, използвани за тази цел. Д-р Божурова ще разказже за най-странните и необикновени екзопланети, открити досега, а също и за перспективите за откриване на планети, подобни на Земята и планети, населени с извънземни форми на живот според научната гледна точка на астрономите.
19:15 - 20:00 ЦЕРН - технологии и иновации. Посетителите ще имат възможността да се запознаят с Европейският център за ядрени изследвания, най-голямата научна лаборатория в света за физика на високите енергии. Посетителите ще могат да се запознаят с достиженията, научните открития и приложенията им в ежедневието ни.

Дигитален FRESH във ФКЦ – Варна: Прожекция на научно-популярния филм "Един експедиционен ден с изследователския кораб Академик" и презентации за дейността на асоциираните партньори.

FRESH кафене във ФКЦ – Варна: Разговор с посетителите на научни теми, споделяне на добра практика от стипендиант по програмата на Европейския съюз „Мария Склодовска-Кюри“ и стипендианти по други Европейски програми.

   
   
   
 

„Заедно срещу пластмасата в Черно море“

   
   
  От 5 до 14 август 2017 г., световноизвестният ветроходен кораб на "Greenpeace" - " Rainbow Warrior" акостира в България, във връзка с кампанията на организацията срещу замърсяването на моретата с пластмасови отпадъци "Свободни от пластмаса". След няколкодневен престой в Бургас, плавателният съд хвърли котва във варненското пристанище, "отваряйки врати" за посетители. На 11 август на борда на кораба се проведе пресконференция с участието на експерти от Институт по океанология – БАН и Басейнова дирекция "Черноморски район". От името на Института, заместник директорът доц. д-р Валентина Тодорова подкрепи кампанията за намаляване на пластмасови изделия за еднократна употреба, като изрази съпричастност към проблема със замърсяването, водещ до редица негативни въздействия върху морската екосистема и човека, наблюдавани десетилетия след попадането на отпадъците в околната среда. Доцент Тодорова разясни в тази връзка, че Институтът по океанология – БАН изпълнява ангажиментите на България по прилагане на две ключови европейски директиви (РДВ и РДМС), свързани с мониторинга на екологичното състояние на морската околна среда. В разработената мониторингова програма по РДМС като една от качествените характеристики на околната среда са включени морските отпадъци. Стартиралият през 2017 г. мониторинг ще даде възможност за получаване на обективна информация за замърсяването с пластмаси и други отпадъци в българската акватория на Черно море, което е предпоставка за предприемане на подходящи управленски мерки за редуциране на този вид натиск и въздействие.
   
 
   
 
   
   
  Покана за избор на асоциирани партньори на проект по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
   
   
 
   
 

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" в партньорство с Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Институт по океанология (БАН) – гр. Варна и Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика (БАН) – гр. София, обявява покана за избор на асоциирани партньори във връзка с разработване на проект по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, процедура BG05M2OP001-1.002 "ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ", Компонент 4 "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии", в областта на археологията и антропологията.

   
 

Официалните документи, касаещи процедурата могат да бъдат намерени на страницата на Министерството на образованието: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=410

   
 

Пълният текст на Обявлението на колегите от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" е публикуван тук: http://shu.bg/pokana-assoc-partniori

   
   
  Излезе от печат GLOBAL ATLAS OF MARINE FISHERIES
   
   
 
   
 

Излезе от печат GLOBAL ATLAS OF MARINE FISHERIES, edited by Dr Daniel Pauly and Dr Dirk Zeller, ISLAND PRESS Washington/Covelo/London.Българският сектор на Черно море е представен от доц.д-р Виолин Райков в съавторство.

   
 

Статията може да бъде изтеглена като файл Marine Atlas.pdf

   
 

Изданието GLOBAL ATLAS OF MARINE FISHERIES може да бъде видянио и закупено от интернет на адрес:https://books.google.bg/books/about/Global_Atlas_of_Marine_Fisheries.html

   
   
   
  Отзиви за публикацията в MARINE GEOLOGY
   
   
 
   
 

"Международно научно издание публикува доказателства за потопа в Черно море" пише вестник Трета възраст в подробна статия посветена на проучванията на учени от Института по океанология и техни колеги от други страни.

   
 

Статията може да бъде изтеглена като файл StatiaDimitrov.jpg

   
 

Електронното издание на вестника и статията може да бъде видяни на адрес: http://www.tretavazrast.com/

   
   
  КОНФЕРЕНЦИЯ "Инженерна екология и устойчиво развитие" Алба Юлия 2017
   
   
 
   
 

Университетът "1 Декември 1918" и Балканската асоциация на околната среда (BENA) организират конференция "Инженерна екология и устойчиво развитие", която ще се проведе от 25 до 27 май 2017 година в Алба Юлия, Румъния. Научният състав на ИО-БАН е поканен за участие.

   
 
   
 

Програмата може да бъде изтеглена като файл UAB-BENA_2017

   
 

Програмата може да бъде видяна в интернет на адрес http://www.uab.ro/conference/bena/

   
   
   
  Публикация в престижното научно издание MarineGeology
   
   
 

На 12.11.2016 г. в "Marine Geology" е приета за печат студия със заглавие: "Compilation of geophysical, geochronological, and geochemical evidence indicates a rapid Mediterranean-derived submergence of the Black Sea's shelf and subsequent substantial salinification in the early Holocene" с автори: Anastasia G. Yanchilina, William B.F. Ryan, Jerry F. McManus, Petko Dimitrov, Dimitar Dimitrov, Krasimira Slavova, Mariana Filipova-Marinova. Публикацията отразява получените резултати от експедиционните изследвания, проведени с НИК "Академик" през 2009 и 2011 г. по проект ДО 02-337 "Древни брегови линии на Черно море и условия за човешко присъствие" с ръководител проф. д-р Петко Димитров финансиран от Фонд "Научни изследвания" към МОН.

   
 
   
 

Студията може да бъде изтеглена като файл Compilation of geophysical, geochronological, and geochemical evidence indicates a rapid Mediterranean-derived submergence of the Black Sea's shelf and subsequent substantial salinification in the early Holocene

   
 

Публикацията на студията може да бъде видяна в интернет на адрес http://www.sciencedirect.com/

   
   
   
  МИНИСТЪР КУНЕВА СЕ СРЕЩНА С ЕКИПА НА ИНСТИТУТА ПО ОКЕАНОЛОГИЯ ВЪВ ВАРНА
   
   
 
   
 

24 ноември 2016 г.

 


Вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева се срещна с ръководството и екипа на Института по океанология към БАН във Варна. И.д. директорът на института проф. Веселин Пейчев показа научно-изследователския кораб "Академик" и единствената подводница към него. Министър Кунева обяви, че на Института по океанология към БАН се предоставят 1,1 млн. лв. за финансиране на дейности за завършване на ремонта на кораба "Академик" “. Това бе решено на заседание на Министерския съвет вчера.

"Надявам се с ремонта да се продължи научната дейност на кораба"- заяви Меглена Кунева. По този начин ще се реализират всички международни проекти на научното звено.

Проф. Веселин Пейчев обясни, че институтът ще кандидатстват по ос 1 на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Освен това разработват проекти и по програма "Хоризонт 2020" на ЕС. Той допълни, че министър на образованието и науката не е посещавал Института по океанология във Варна от 1985 г.

   
 
   
   
   
  Делегация на НАТО посети НИК Академик
   
   
 

На 14.10.2016 година 16-членна делегация на департамент "Наука и технологии" на НАТО участва в експедиция с НИК "Академик", и се запозна с неговите технически възможности и използваната научна апаратура. Гостите изразиха задоволство от партньорството с Институт по океанология - БАН и ВВМУ "Никола Й. Вапцаров".

   
 
   
           Благодарствено писмо от департамент "Наука и технологии" на НАТО.         
   
 
   
   
   
  Вицеадмирал Пламен Манушев посети НИК Академик
   
   
 

Вицеадмирал Пламен Манушев посети на 22 октомври Научно-изследователския кораб "Академик", където се запозна с техническите параметри на кораба и научната апаратура. Високопоставеният гост съобщи, че е провел разговори в Министтерство на финансите да бъдат осигурени средства за ремонта на ник "Академик" до края на 2016 година.

   
 
   
     
   
   
  Участие на Института по океанология-БАН на 54-то заседание на Черноморското икономическо сътрудничество с Международна конференция "Черно море.Ресурси и екология"
   
   
 

В периода 20.06.2016-24.06.2016 г.в Сочи, Руска Федерация, Директорът на Института по океанология-БАН, и.д.проф.дн Веселин Пейчев, взе участие в 54-то заседание на Черноморското икономическо сътрудничество с Международна конференция "Черно море.Ресурси и екология". Целта на форума е обединяване на усилията на научни организации, обществени организации и морския бизнес от държавите-членки на ОЧИС при изучаване и усвояване на природните ресурси на Черно море; обезпечаване на екологичната безопасност и равновесие в черноморската екосистема; координиране на комплексен мониторинг на черноморските води и постигане на устойчив ръст на страните от Черноморския регион.

На форума проф. дн Веселин Пейчев изнесе доклад на тема „Екологичен мониторинг на Българския сектор на Черно море”, който представи резултати от химичния и биологичния мониторинг, осъществяван от Института по океанология по споразумение с МОСВ. Осъществени са и работни срещи като проф. Виктор Архипов, Председател на Руския Национален комитет за черноморско икономическо сътрудничество; с г-н Мухтар Газаев, Председател на Комитета за сътрудничество със страните-членки на ОНД към Южния Федерален окръг на Русия и с г-н Андрей Ватежицин, Президент на Западната търговско-промишлена палата на Руската Федерация.

   
 
   
    
   
   
   
  Пета Международна биo-оптична експедиция в Черно море на Института по океанология-БАН
   
   
 

В периода 02.06-24.06.2016 г. на борда на Научно-изследователския кораб "Академик" за пети пореден път се проведе Международна био-оптична експедиция в Черно море. В представителния научен екип и с водещата роля на Института по океанология участваха учени от Италия, Великобритания, Румъния, Русия, Турция, Гърция и др. По време на експедицията са направени 148 измервания на основните оптични и биологични характеристики на морската вода. Данните ще бъдат използвани за валидация на спътниковата информация, полученa от спътника SENTINEL-3, изведен в орбита през февруари 2015г. в рамките на Европейската програма за наблюдение на Земята (Коперникус). Международната експедиция е финансирана частично по проект EUROFLEETS-2 и договор на Института по океанология-БАН с Европейската космическа агенция.

   
 
   
     
   
   
   
  Връчване на Поздравителен адрес на комодор проф. д.в.н. Боян Медникаров
   
   
 

На 28.04.2016 Научният съвет на ИО-БАН връчи Поздравителен адрес на проф. д.в.н. Боян Медникаров по случай удостояването му с висше офицерско звание "комодор" с указ на Президента на Р България. Научният съвет на ИО оценява високо личния принос на комодор проф. двн Боян Медникаров за просперитета на морското образование и морските науки в регионален и национален мащаб.

   
 
   
 
   
   
  Институтът по океанология – БАН, Варна ще си сътрудничи с Руския комитет за Черноморската организация в опазването на Черно море
   
   
 

На 18 февруари 2016 г. във Варна Институтът по океанология "Проф. Фритьоф Нансен"- Варна към Българската академия на науките и Руският национален комитет за Черноморската организация за икономическо сътрудничество подписаха Меморандум за сътрудничество.

Документът бе подписан от проф. д.г.н. Веселин Пейчев, и.д. директор на Института по океанология – БАН, Варна и д-р инж. Красимир Иванов - представител на проф. Виктор Архипов, председател на Руския национален комитет за Черноморската организация за икономическо сътрудничество за България. С подписването на меморандума двете организации декларират ангажимента си да обединят своите усилия за осъществяване на съвместно сътрудничество в две приоритетни области - екологичния мониторинг на Черно море и подводната археология.

Бъдещото сътрудничество в научно-изследователската дейност включва обмен на океанографски данни, съвместни експедиции и извършване на съвременни научни изследвания, в съответствие с националните и европейските приоритети. Двете черноморски държави са интегрирани и по отношение на общия обект на научно изследване - екосистемата на Черноморския басейн.

Приоритетите по меморандума са провеждането на изследвания в акваторията на Черно море; изследване на подводното културно-историческо наследство и в частност темите за древния български морски флот, битката на Адмирал Ушаков с турците под Калиакра и др.; обмен на данни; провеждане на съвместни експедиции и изследвания; обмен на специалисти; съвместни публикации; производство на научно-популярни филми; представяне на резултатите от научните изследвания на регионални, международни срещи и срещи с представители на ЕК и други заинтересовани страни; повишаване на професионалните стандарти и експертен капацитет, съвместно партньорство при оформяне и изпълнение на общи проекти, включително и демонстрационни проекти в акваторията на Черно море и вътрешните водоеми на Република България.

Двете организации споделят мнението, че това сътрудничество ще открие нови хоризонти пред учените и ще подпомогне развитието на дейността на института по океанология в конкретната му научна работа.

   
 
   
 
   
   
   
   
 
   
 

На 21 юни за втора поредна година Институтът по океанология се присъедини към изследователи от цял свят в кампанията за едновременно пробонабиране в световния океан като координационен център. Партньори при провеждането на кампанията са Институт по Биоразнообразие – БАН София (http://www.iber.bas.bg/?q=bg), Черноморска мрежа на неправителствените организации (http://www.bsnn.org/bg/za_nas.html) и ученици от ОУ ”Кирил и Методий” – Варна.

Инициативата Ocean Sampling Day (http://www.microb3.eu/osd)  се провежда в рамките на проект Micro B3 (http://www.microb3.eu/)     като международна координирана и стандартизирана кампания за събирането на геореферирани проби,  с цел  изследване на биразнообразието на микроорганизмите в световния океан. Този подход дава възможност за създаване на  съвременна унифицирана  база данни, обхващайки целия процес от пробонабирането до секвениране и анализ. В допълнение, създаването на мрежа,  с участието на изследователи-професионалисти  и граждани в глобален мащаб, е изключително ценно.

В миналогодишната кампания, състояла се отново по време на лятното слънцестоене, бяха събрани 150 проби от всички континенти. Тази година над 180 участници от цял свят се включиха в пробонабирането, с цел допълване и обогатяване на базата данни. Активно участваха и доброволци – граждани и неправителствени организации, които с помощта на специално разработени комплекти за пробонабиране имаха възможност да станат част от кампанията.

   
 
   
 

Всички проби и съпътстващите ги данни  за морската среда бяха изпратени в „Макс Планк Институт по морска микробиология“ - Бремен, Германия, за генетичен анализ (изолиране на ДНК и секвениране), като резултатите ще бъдат публично оповестени, както тези от кампанията през 2014, достъпни на:

https://www.ebi.ac.uk/metagenomics/projects/ERP009703;jsessionid=038DD38F02117EA5AF698E7C2996778F

Събраните проби, синхронизирани по време, пространство и параметри на средата ще осигурят фундаменталната основа за изследване на  микробиалното разнообразие и функциониране и ще допринесат за развитие на синята икономика, чрез разработване на съвременни  биотехнологии свързани  с използването на нови морски ресурси.

   
   
   
 
   
 

Световен океан е общото название на непрекъсната водна обвивка на Земята, включваща всички океани и морета.  Световния океан заема 71% от площа на Земята, като средната му дълбочина е 3 790 m, а максималната достига 10 923 m в Марианската падина. Океанът е люлката на живота на планетата и в него живеят около 230 000 познати животински видове, но учените смятат, че техният брой може да е 10 пъти по-голям. Той има огромно значение за живота на Земята, като осигурява половината от кислорода в атмосферата,  поглъща излишъците от въглероден двуокис, формира климата на планетата, източник е на атмосферната влага, синтезира 26% от консумирания в света белтък и съдържа огромно количество минерални и биологични ресурси.

Денят 8 юни, е определена за Световен ден на океана по иницатива на участниците в Конференцията на ООН за околната среда и развитието в Рио де Жанейро, Бразилия (3-14 юни 1992), и от тогава се празнува неофициално.

Организацията на обединените нации признава Световния ден на океана за  празник с резолюция A/RES/63/111 на Общото събрание на ООН от 5 декември 2008 г. и от 2009г. той започва да се празнува официално.

Това е ден, който насочва вниманието на хората по света към състоянието и проблемите на Световния океан, неговото опазване и чистота. Целта е хората по нашата синя планета да организират тържества, специални мероприятия, или други събития - за подкрепа на действията за опазване на океана.
Тази година темата на деня е „Здрави океани, здрава планета”.
Основните проблеми на световния океан са:

 • Влиянието на климатичните промени, свързано с топенето на ледниците, повишаването на температурата на океанската вода и нивото на океана;
 • Повишаването на киселинността на океанските води, следствие поглъщането от атмосферата на значително увеличените от човешката дейност емисии на въглероден двуокис;
 • Пластмасовото замърсяване.

С помощта на научни семинари, пленарните сесии и изложби под егидата на Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО, в главната квартира на ЮНЕСКО в Париж този ден ще събере учени, политици, гражданското общество и младежта, за да се идентифицират, чрез диалог, възможните действия и стратегии за смекчаване на изменението на климата и неговите социално-икономически въздействия.

Посланията ще подчертават съществена роля на океана за оцеляването на нашата планета и колко важно е едно "амбициозното" споразумение за климата за да се гарантира на океана здраве, така че той да може да играе своята ключова роля в глобалната климатична система, като същевременно осигуряват потенциални решения за смекчаване на изменението на климата и адаптация към климатичните промени.

В обръщението на г-жа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, по повод Световния ден на океаните се казва:

"Изменението на климата е неразривно свързано с промяна на океана и нито една държава, колкото е да е мощна, не може да се справи с това предизвикателство. На днешния Световен ден на океаните, призовавам държавите членки, гражданското общество и частния сектор да обединят усилията си за повишаване на осведомеността и насърчаване на глобалните действия по отношение на значението на океана в глобалната климатична система."

По случай Световния ден на океаните, Института по океанология към БАН ще отвори вратите си за гражданска дискусия по проблемите на световния океан и на Черно море, като част от него, на 8 юни 2015 от 14 до 16 часа.

   
   
   
 

С дълбоко прискърбие ви съобщаваме, че след кратко боледуване на 28-ми април 2015г. почина проф.д-р Галина Щерева, научен секретар на Института по океанология – БАН, ръководител на секция "Морска химия" и изтъкнат експерт по химия на морските води. Всички скърбим за загубата на един уважаван специалист, колега и приятел.

Поклон пред паметта й!

Погребението ще бъде в 10.30 на 30 април 2015г. в старото гробище на Варна.

   
 

     
10 ноември - Международен ден на науката
за мир и устойчиво развитие
     

   
 
   
 

     Отбелязването на Международния ден на науката за мир и устойчиво развитие е една    инициатива на ЮНЕСКО, която  всяка година се отбелязва на 10 ноември.Институтът по океанология „Проф. Фр. Нансен”- БАН, който днес е съвременен научен институт от европейски тип, е съпричастен към благородната инициатива. Посланието има за цел да „скъси” връзката общество- наука , да повиши ролята на науката в създаването на мирни и устойчиви общества; да обясни ангажимента на науката към обществото при използване на значими научни резултати в ежедневието на хората. Този апел, отправен в национален и международен план,  има за цел да солидаризира научните среди и да повиши обществената подкрепа за научни изследвания.Под егидата на ЮНЕСКО, ангажирането на правителства, граждани, научни институти,университети, неправителствени организации и  медии,  би било добър инструмент за използване на научното знание в полза на обществото и човешкото развитие като цяло.

     Тази година на Международният ден на науката поставя акцент върху достъпа до качествено научно образование и осигуряване на устойчиво бъдеще за всички, което с особена сила важи за българското общество. Днес младите хора имат нужда от широк спектър знания и модерни умения, чрез които да разрешават и прогнозират регионалните и глобалните предизвикателства пред човечеството.В този смисъл, сред конкретните  инициативи на Централата на ЮНЕСКО, интерес предизвиква представянето на новата онлайн Световна научна библиотека  (World Library of Science) със свободен достъп, която съдържа стотици специално разработени материали, илюстрации и научни концепции, представени по начин,  разбираем от широката аудитория.

     Изданието на ЮНЕСКО „Научен свят“ („A World of Science“) е още една платформа за популяризиране на съвременни дебати в различни полета на науката – риска и  управление на ефектите от глобалните климатични промени; мониторинг върху пластичността на екосистемите;  управление на водни източници; защита на биоразнообразието; устойчиво и екологично земеделие и други. http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/resources/periodical/a-world-of-science/

     Повече информация за инициативите, свързани с Международния ден на науката за мир и устойчиво развитие, можете да намерите на: http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/world-science-day-2014//

     Конкретна инициатива на Института по океанология е призив към учените да популяризират и активно да разясняват значимостта на  Световния ден на науката  и връзката й с обществото, като го включат в работата си по национални и международни научни проекти, работни срещи, научни конференции.

   
 
   
  Ден на отворените врати, посветен на Международния ден на Черно море - 31 октомври.
   
 

     На 31.10.2014 г. Институтът по океанология „Проф.Фр.Нансен”-БАН- Варна  традиционно  организира Ден на отворените врати, посветен на Международния ден на Черно море - 31 октомври.Събитието е посветено и на 145-годишнина от създаването на Българската Академия на науките и се отбелязва в  навечерието на Деня на Народните будители 1 ноември.

     Институтът по океанология гостоприемно ще отвори вратите на своите лаборатории, в които учените  работят по много национални и европейски проекти, свързани с  координация и управление на ефектите от глобалните климатични промени в Черноморския регион; устойчивото  развитие на черноморската екосистема и биоразнообразието; комплексния мониторинг на морската среда в териториално море и  в българската икономическа зона; кооперацията и обмен  на нови данни и стратегии  между черноморските държави и др. Знак за международния авторитет на Института по океанология, който се утвърди като модерен научен център с европейска визия, е партньорството с  Международната Океанографска комисия IOC/UNESCO, на Балканската Асоциация за околна среда BENA, на Европейската Научна Фондация  ESF и др.

     На фокуса на широката общественост ще бъде предоставена възможност за посещение на лабораторния корпус на Института, където ще има експозиция на научна апаратура,  видеоматериали и наблюдение на миниподводницата  ,  както и посещение на борда на научно-изследователския кораб „Академик”, намиращ се на кея на кв. Аспарухово.

     Институтът по океанология очаква посетители на 31 октомври от 10 до 15 часа на адрес:  ул.”Първи май” 40, кв. Аспарухово.

   
 

РАБОТEН СЕМИНАР
 
ПО ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МОРСКОТО НИВО ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ

   
       На 27.02.2014г. от в Института по океанология, гр.Варна се проведе Работен семинар по проблемите при определянето на морското ниво по българското черноморско крайбрежие.
      Семинарът бе организиран съвместно от институтите на БАН: Институт по океанология и Национален институт по геофизика, геодезия и география.      Присъстваха представители на ИА "Морска администрация", ДП "Пристанищна инфраструктура", Хидрографска служба на ВМС, Военно морската база, Пилотската служба, Пристанище Варна, Център по хидро и аеродинамика към ИМСТ-БАН.
      Целта на семинара бе да се представят новите координатна и височинна системи в България съгласно Постановление на Министерски съвет № 153 ОТ 29 ЮЛИ 2010г. за "Въвеждане на "Българска геодезическа система 2005", инструментите и системите за измерване на морското ниво в Р. България, както и резултатите от дългогодишните измервания на морското ниво по българското черноморско крайбрежие и екстремални морски нива.
      Проведе се и дискусия относно нуждите и проблемите свързани с определянето и използването на данните за морското ниво.
   
  Работни документи на семинара
   
  Програма на семинара
   
  Нова Координатна и Височинна системи
   
  Височинни системи в България
   
  Инструменти и системи за измерване на морското ниво
   
  Морско ниво Варна и Бургас
   
  Екстремални морски нива
   
 

Във Варна се проведе форум на Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО

   
 

От 19 до 21 март 2012 във Варна се проведоха два форума на Междуправителствената океанографска комисия (МОК)  към ЮНЕСКО. Комисията е междуправителствен орган, координиращ научните изследвания в Световния океан.

Първият форум бе на тема "Бъдещето на МОК през  следващите 10 години и значението му за държавите - членки, включително Република Корея ". Участие в него  взеха Председателят на МОК Санг - Кюнг Бюн от Република Корея, Изпълнителният секретар на МОК Уенди Уотсър - Райд и четирима бивши Председатели на Комисията.
   
 
   
  Вторият форум  бе на тема "Оперативната океанография и МОК (Група II)".
В него освен участниците в първия форум се включиха и представители от 11 държави - членки на МОК от Източна Европа.
   
 
   
  Целите на форума бяха обмен на информация между държавите - членки от Източна Европа (Група II) относно текущото състояние на системите за наблюдение на океана, разкриване на потенциала и ползите от развиването от МОК на оперативната океанография в района на Източна Европа и разработване на регионална оперативна океанографска мрежа за наблюдение и изследвания между участниците.

На форума бе създадена регионална мрежа, с цел обмен на постиженията на оперативната океанография за регионалното наблюдение и изследвания. Обсъдено бе и разработването на регионални пилотни проекти за развитие на оперативната океанография.

Форумите бяха организирани от Корейски институт за океански изследвания и развитие - KORDI и Института по океанология при БАН с финансовата подкрепа на Министерството на земята, транспорта и морските работи на Република Корея.

Домакин на форумите бе Институтът по океанология при Българската академия на науките.
   
  От този линк са достъпни за сваляне PowerPoint презентации от Форум 2 в PDF формат.