П Е Р С О Н А Л

 

Ръководство:

picture 
Директор:
и. д. проф. дн инж. Веселин Д. Пейчев
Заместник Директор по Научно Изследователска Дейност:
  Заместник директор по Международна дейност:
доц. д-р Виолин Райков
 

Научен секретар: доц. д-р Преслав Пеев

  Помощник Директор по АСД: Георги Памуков

Научни звена

Морска физика и геофизика:

 

Ръководител Секция:

и. д. доц. д-р Орлин Димитров

  ас. Зорица Томова
ас. Диана Иванова Демирева

Морска химия и геохимия:

 

Ръководител Секция:

и. д. доц. д-р Димитър П. Димитров

 

  ас. Огняна Д. Христова
  ас. Антон И. Кръстев
  ас. Боряна С. Джурова

Морска геология и археология:

Ръководител Секция

проф. дн Веселин Д. Пейчев

  доц. д-р Емануил Димитров Кожухаров
 picture доц. д-р Атанас Д. Василев
доц. д-р Иван Д. Генов
доц. д-р Райна И. Христова
доц. д-р Орлин В. Димитров
  доц. д-р Валентина Г. Дончева
доц. д-р Димитър П. Димитров
гл. ас. д-р Красимира Р. Славова
picture гл. ас. д-р Преслав И. Пеев
гл. ас. д-р Маргарита К. Станчева
гл. ас. д-р Христо С. Станчев

Биология и екология на морето:

Ръководител Секция:

доц. д-р Валентина Р. Тодорова

  проф. д-р Снежана Мончева
  доц. д-р Петя Иванова
  гл. ас. д-р Марина Д. Панайотова
гл. ас. д-р Кремена Б. Стефанова
гл. ас.д-р Антоанета Т. Траянова
  гл. ас. д-р Мария Янкова
  гл. ас. д-р Виолин Райков
  гл. ас. д-р Рада Мавродиева
ас. Кристина Хр. Денчева
  ас. Наталия Хр. Слабакова

Динамика на бреговата зона:

 

Ръководител Секция: и. д.

доц. д-р Любомир Димитров

доц. д-р Николай Н. Вълчев
  гл. ас. д-р Екатерина В. Трифонова
  гл. ас. д-р Наталия Каменова Андреева
  гл. ас. д-р Илиян Коцев
  ас. Петя Трендафилова Ефтимова

Океански Технологии:

Ръководител Секция:

проф. д-р инж. Атанас В. Палазов

  доц. д-р Асен Стефанов
  доц. д-р Васил Донев
  гл. ас. д-р Сергей Григоров
  гл. ас. д-р Веселка М. Маринова
  гл. ас. д-р Надежда Н. Вълчева
  гл. ас. Виолета Хр. Слабакова
  ас. Валентин Панаьотов
  ас. Елеонора Рачева
  д-р Илия И. Щирков
  д-р Илия К. Кръстев