П Е Р С О Н А Л

 

Ръководство:

picture 
Директор:
проф. д-р Атанас Палазов
picture
Заместник Директор по Научно Изследователска Дейност:
проф. дгн Веселин Пейчев
  Заместник директор по Международна дейност:
проф. д-р Снежана Мончева
 

Научен секретар проф. д-р Галина Щерева

  Помощник Директор по АСД: Цветан Сираков

Научни звена

Физика на морето:

 

Ръководител Секция:

проф. дфн Димитър И. Трухчев

  ас. Зорица Томова

Химия на морето:

 

Ръководител Секция и. д.

проф. д-р Галина Щерева

  гл. ас. Огняна Д. Христова
  гл. ас. Антон И. Кръстев
  гл. ас. Боряна С. Джурова

Морска геология и археология:

Ръководител Секция

проф. дгн Веселин Д. Пейчев

  доц. д-р Емануил Димитров Кожухаров
 picture доц. д-р Атанас Д. Василев
доц. д-р Иван Д. Генов
доц. д-р Райна И. Христова
  доц. д-р Любомир Димитров
доц. д-р Орлин В. Димитров
  доц. д-р Валентина Г. Дончева
гл. ас. д-р Красимира Р. Славова
доц. д-р Димитър П. Димитров
гл. ас. Христо С. Станчев
picture гл. ас. Преслав И. Пеев
гл. ас. д-р Маргарита К. Станчева

Биология и екология на морето:

Ръководител Секция:

доц. д-р Валентина Р. Тодорова

  проф. д-р Снежана Мончева
  доц. д-р Петя Иванова
гл. ас. Кристина Хр. Денчева
гл. ас. Кремена Б. Стефанова
  гл. ас.д-р Марина Д. Панайотова
гл. ас.д-р Антоанета Т. Траянова
  гл. ас. Наталия Хр. Слабакова
  гл. ас. д-р Виолин Райков
  ас. Рада Страшимирова

Динамика на бреговата зона:

 

Ръководител Секция: и. д.

доц. д-р Любомир Димитров

доц. д-р Николай Н. Вълчев
  гл. ас. Екатерина В. Трифонова
гл. ас. Диана Иванова Демирева
  гл. ас. Петя Трендафилова Ефтимова
  гл. ас. Наталия Каменова Андреева

Океански Технологии:

Ръководител Секция:

проф. д-р Атанас В. Палазов

доц. д-р Атанас А. Атанасов
  доц. д-р Асен Стефанов
  доц. д-р Васил Донев
  д-р Илия И. Щирков
  д-р Илия К. Кръстев
  гл. ас. Валентин Т. Тасев
  гл. ас. Веселка М. Маринова
  гл. ас. Надежда Н. Вълчева
  гл. ас. Виолета Хр. Слабакова