ст. н. с. I ст. Петко Стоянов Димитров

   
 

Служебен телефон: (359 52) 370 491

Е-майл: margeo@io-bas.bg

   

Степени: Доктор

Длъжност: ст. н.с. I ст. Ръководител на секция "Морска геология и археология"

Членство в организации: Член СУБ, Чуждестранен член на Националната Академия на Науките на Украйна

Области на интереси: Морска геология, геокатастрофални явления, алтернативни суровинни и енергийни ресурси от дъното на Черно море, геохимия. Морска история и археология.

Научна дейност: Лектор по Морска геология, литология и геохимия в ВВМУ и ВСУ. Лектор в Болонския Университет към Университетски Консорциум специалност Подводна Археология - о. Сицилия, Италия.

Езици: Руски, френски

Хоби: Търсене на доказателства за съществуването древни цивилизации свързани с последствията от геокатастрофалните явления в региона на Черно море.

Публикации: Автор на над 100 научни статии и книги.

Петко Димитров. (1988). "Далеч от брегове и фарватери". Варна. Изд."Галактика". Библиотека "Нептун".

Dimitrov P., Chronis G., Solakov D. (1999). Synchronous climatic and geological events in the Black Sea and Aegean Sea during the last 25 thousand years. Int. Conf. Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea. Athens. Greece.

Dimitrov P.S., Genov I.,Trajonov T., Solakov D. and Peichev V. (1999) Geodynamic Polygons for Notifying and Predicting Possible Earthquakes in the Black Sea Area. 1999. Geology and mineral resources of the Black sea. Kyiv-1999. 376-383.

Димитров П.С., Димитров Д., Генов И. (2000). Нетрадиционни суровинни и енергийни ресурси от дъното на Черно море. Геоложки конгрес. София, 11-12 октомври 2000.

Dimitrov P.S., Dimitrov D., Slavova K. (2000). Geocatastrophic events at the boundary pleistocene - holocene in the Black sea. Геоложки конгрес. София, 11-12 октомври 2000.

Димитров П.С., Солаков Д., Димитров Д., Славова К. (2000). Палеогеографски реконструкции на Черно море през горния плейстоцен и холоцена Географски конгрес . София, ноември,2000.

Димитров П.С. 2000. Геокатастрофалните явления на границата холоцен - плейстоцен в Черно море, потопът и древните митове. Археологическа конференция - "2000:Приносът на българите в световната цивилизация", София, октомври, 2000.

Dimitrov P.S., Torre F., Anognostous Ch., Leuricoulais N., Cagatay N., Shnyukov E., Panin N. (2000). Geoarcheology - Gefmorfologia applikata all'archeologia - "Correlation of geological, climatic and Historical Events in the Mediterranean Sea, the Black Sea and the Sea of Azov" - Ed. ABACO - Rimini - "Archeologia delle acgue".

Torre F., Petko Dimitrov. (2001). "Geomorphology and archaeology studies for the reconstruction of the climatic variation during Quaternary in Sicily and in the Black Sea". - Ed. ABACO - "Archeologia delle acque" (in corso dipubblicazione - Giugno 2001).

Petko Dimitrov, Dimitar Dimitrov, Ivan Genov. ( 2001). Nontraditional energy resources from the bottom of the black sea. International conference Marind'2001- Varna.

Petko Dimitrov, Delcho Solakov, Preslav Peev, Krasimira Slavova. (2001). Principles and criteria for appraisal and guard or culturally - historic heritage with the bottom of the black sea.. International conference, Marind'2001- Varna.

Petko Dimitrov. (2001). Black sea, the flood and bible legends. International conference, Marind'2001- Varna.

Petko Dimitrov, Peter Vasilev. 2001. Black sea bottom sapropel deposits and technologies for mining, International conference, Marind'2001-Varna.
Torre F., Petko Dimitrov. (2001). "Geomorphology and archaeology studies for the reconstruction of the climatic variation during Quaternary in Sicily and in the Black Sea". - Ed. ABACO - "Archeologia delle acque" (in corso dipubblicazione - Giugno 2001).

Dimitrov, P.S., F. Torre, D.P. Solakov. (2002). The physico-oceanographic features of the Black sea, In: "Archeologia Delle Acque". Ed. "ABACO". taly


Експедиционна дейност: Участвал в научни експедиции в Тихи океан, Атлантически океан и Черно и Средиземно морета.