Н А У Ч Е Н      С Ъ В Е Т

   
 

на Института по океанология “Проф. Фр. Нансен”- БАН - Варна,
избран за периода 04.02.2016 – 04.02.2020 год.

Председател – доц. д-р  Николай Вълчев
Зам. председател – доц. д-р Марина Панайотова1. Проф. д-р Атанас Палазов

2. Проф. д-р Снежана Мончева

3. Доц. д-р Виолин Райков

4. Доц. д-р Преслав Пеев

5. Доц. д-р Николай Вълчев

6. Доц. д-р Любомир Димитров

7. Доц. д-р Валентина Тодорова

8. Доц. д-р Райна Христова

9. Доц. д-р Петя Иванова

10. Доц. д-р Марина Панайотова

11. Доц. д-р Екатерина Трифонова

12. Доц. д-р Валентина Дончева

13. Доц. д-р Кремена Стефанова

14. Доц. д-р Веселка Маринова

15. Проф. дн Боян Медникаров - ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

16. Проф. д-р Румен Кишев - Център по хидро - и аеродинамика - БАН - Варна

17. Проф. д-р Валентин Плетньов - Регионален исторически музей - Варна

18. Доц. д-р Николай Минчев - Технически университет - Варна

10. Проф. дн Мариана Филипова - Медицински университет – Варна