Обществени поръчки открити през 2018 г.
   
  Наем на плавателен съд за провеждане на пелагично трално изследване.
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-1-2018
Дата на създаване: -- ---- 2018 г.
   
  Прочети повече >>