Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г.
   
  Класов ремонт на научно-изследователски кораб " Академик"
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-6-2016
Дата на създаване: 23 Декември 2016 г.
   
  Прочети повече >>
   
  Химичен анализ на проби от морски води във връзка с изпълнение на дейности по Споразумение на ИО-БАН с МОСВ № Д33-5/28.01.2016г.
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-5-2016
Дата на създаване: 16 Април 2016 г.
   
  Прочети повече >>
   
  Строително – ремонтни  работи на сграда и работни помещения в Институт по океанология при БАН, гр. Варна.
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-4-2016
Дата на създаване: 12 Април 2016 г.
   
  Прочети повече >>
   
  Борсова сделка за периодични доставки на гориво ( газьол ) и
масла ( моторно, хидравлично редукторно) за нуждите на
международно плаване на НИК " Академик", ИО-БАН,гр. Варна
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-3-2016
Дата на създаване: 04 Април 2016 г.
   
  Прочети повече >>
   
  Строително – ремонтни  работи на сграда и работни помещения в Институт по океанология при БАН, гр. Варна.
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-02-2016
Дата на създаване: 01 Април 2016 г.
   
  Прочети повече >>
   
  Доставка на аналитична апаратура с обособени позиции.
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-01-2016
Дата на създаване: 07 Март 2016 г.
   
  Прочети повече >>